Søk

Om Kartforlaget

 

Kartforlaget logo

Om KARTFORLAGET OG POIphone TM

Kartforlaget ogPOIphone TM leverer kartdata med GPS og Qr-coder til smarttelefoner og nettbrett. Tjenesten leveres til både næringsliv og offentlig sektor.  Vi lager kart og atlas innen bransjen www.imapocean.com og www.imapoffshore.com som er en oversikt over superklyngen av bedrifter innen offshore og shipping markedet.

Alle bedrifter og naturlige offentlige landemerker har en unik QR-kode (strekkode). Hensikten med QR-koder, er at du slipper å skrive inn en fysisk adresse eller GPS-koordinater. Ved å scanne landemerkets QR-kode med din smarttelefon, legges automatisk både adresse og GPS-koordinater inn på din mobil. Du trykker bare på en knapp, så får du reiserute fra A til B.  I tillegg vil alle våre landemerker bli optimalisert for Googlesøk med sin unike QR-kode, samt link med kart og GPS koordinater kan legges på egen webside. All informasjonen om både bedrifter og offentlige landemerker blir dermed synlige med både kart, kontaktinformasjon og GPS-koordinater.

TM- trademark

 

About KARTFORLAGET  and POIphone TM

Kartforlaget andPOIphoneTM delivers data with GPS and QR coder to smartphones and tablets. The service provided to both private and public sectors.We create maps and atlases in the industry www.imapocean.com and www.imapoffshore.com which is a list of super cluster of companies in the offshore and shipping markets.

All businesses and public natural landmarks has a unique QR code (barcode). The purpose of the QR-code, is that you do not have to enter a physical address or GPS coordinates. By scanning landmarks QR code with your smart phone, is automatically the address and GPS coordinates to your mobile. Just press a button, so you can route from A to B.In addition, all our landmarks be optimized for Google Search with its unique QR code and link with maps and GPS coordinates can be laid on its website. All information about both companies and public landmarks are thus exposed to both maps, contact information and GPS coordinates.

Karttjenester i Kartforlaget.no


Kartforlaget er ansvarlige for kartportalen norskekartogatlas.no. Kartforlaget drifter og utvikler en helhetlig reiseinformasjon med et bredt utvalg av kartfunksjoner, samt landets beste tjenester knyttet til reiserute, trafikk, vær, turisme og varslingstjenester.

Selve kartet er laget i et digitalt format og er offentlig tilgjengelig, til fritt bruk for alle. Kartforlaget gjør det enklest mulig for alle reisende å navigere på norske veier, enten det er privatpersoner, turister, det offentlige eller næringsdrivende. Kartforlaget synliggjør spesifikke interessepunkter innenfor næringslivet og det offentlige ut i fra gitte kriterier.

Interessepunktene markeres direkte inn i kartgrunnlaget. Kartforlaget binder dermed næringslivet og det offentlige Norge sammen.

Norskekartogatlas.no er først og fremst en karttjeneste, og vi er stolte av å bruke kartgrunnlaget til Google. Kartforlaget vil videreutvikle kartgrunnlaget ved å implementere nyttig informasjon fra andre offentlige etater inn i kartløsningen. Som for eksempel informasjon fra Statens Vegvesen, Meteorologisk institutt og Norges vassdrags og -energidirektorat (NVE). Kartforlaget gjør denne informasjonen tilgjengelig, og optimaliserer kartbasen for norske brukere.

Norskekartogatlas.no har en avansert søkefunksjon for alle som ønsker å finne noe konkret. Her kan brukeren søke opp spesifikke interessepunkt, adresser og steder. Kartforlaget er spesielt stolte av sine enkeltstående bedrifter som interessepunkter. De er løftet frem på bakgrunn av ulike kriterier, men har det til felles at de gjør kartet unikt og enda mer brukervennlig. Interessepunktene er særegne aktører lokalt, regionalt eller nasjonalt. Interessepunktene tilfører kartet en merverdi innen varierte kriterier, for eksempel geografisk posisjon, bygningsmasse, størrelse, originalitet eller nedslagsfelt. Kartforlaget knytter relevant informasjon til hvert enkelt interessepunkt. For å bli et interessepunkt på norskekartogatlas.no, send en epost til post@kartforlaget.no

Statens vegvesen samler nyttig informasjon for alle som ferdes på veien i ett digitalt kart. Dette er Norges beste og mest oppdaterte løsning når det gjelder trafikkinformasjon, fordi Vegvesenet kombinerer alle sine informasjonskilder i én plattform. Vegvesenets trafikkportal oppdateres fortløpende, derfor får brukerne alltid den mest oppdaterte og relevante informasjonen. Kartforlaget knytter trafikkinformasjonens kart direkte mot hvert enkelt interessepunkt. Dermed kan de som skal besøke interessepunktene få direkte og kontinuerlig oppdatert informasjon om redusert framkommelighet, og alt som påvirker trafikken, som kødannelser, veiarbeid, stengninger og ulykker.

Som en del av Kartforlagets tjeneste er også en ruteplanlegger. På strekningen brukeren skal kjøre, vises alternative ruter, reisetider (en del steder), bompenger, ferjestrekninger med avgangstider og meldinger om hendelser på veien. Senere er det planlagt at begrensninger i høyde, vekt og bredde kommer inn i trafikkportalen. Dette vil ha stor nytteverdi for blant annet tungtransporten. Kartforlaget knytter ruteplanleggeren direkte opp mot våre interessepunkt, men ruteplanleggeren med trafikkinformasjon kan selvsagt også brukes generelt. For mer informasjon, se vegvesen.no.

Kartforlaget er opptatt av sikkerheten til de som ferdes på norske veier. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har, i samarbeid med Meteorologisk institutt, Statens vegvesen og Jernbaneverket, utviklet tjenesten varsom.no. Dette er en samlingstjeneste for varsling av naturfarer i Norge. Tjenesten varsler følgende naturfarer: snøskred, flom, jordskred og istykkelser. Kartforlaget vil integrere slik varsler i vår tjeneste, slik at brukerne orienteres, og får oppdaterte varsler der de ferdes. For mer informasjon, se nve.no.

Kartforlaget er opptatt av miljøet. Stadig flere kjører el-bil, derfor vil Kartforlaget integrere ladestasjoner til el-biler i kartsystemet. Brukerne kan altså finne samtlige ladestasjoner i hele landet. Informasjon om nye ladestasjoner oppdateres etter hvert som de dukker opp. Vi knytter også ladestasjonene opp mot interessepunktene. Dermed kan en finne ladestasjoner innenfor en viss radius fra det aktuelle interessepunktet. Informasjonen om ladestasjoner kan hentes idag fra NOBIL. NOBIL er et verktøy for innsamling og formidling av informasjon om ladestasjoner for ladbare kjøretøy. NOBIL er finansiert og eid av Enova, men initieres, utvikles og forvaltes av Norsk Elbilforening. For mer informasjon, se nobil.no.

For de som ønsker seg en reiseopplevelse i bil, anbefaler Kartforlaget www.campingguiden.no. Turistvegseksjonen i Statens vegvesen utvikler, tar vare på, drifter og formidler attraksjonen Nasjonale turistveger. Nasjonale turistveger er 18 kjøreturer i vakker, norsk natur, som sammen utgjør et samlet reiselivsprodukt. I tillegg forsterkes reiseopplevelsen med tilrettelagte utsiktspunkt og rasteplasser, samt nyskapende arkitektur og kunst langs rutene. Alle planlagte tiltak rundt strekningene forventes å være ferdig i år 2023. Da skal attraksjonen være komplett. For mer informasjon, se nasjonaleturistveger.no.


Kartlink

Alle våre interessepunkter markeres i kartbasen www.kartforlaget.no. Vi anbefaler i tillegg hvert enkelt interessepunkt å koble kartløsningen mot sine respektive hjemmesider. Med en egen kartfunksjon direkte knyttet opp mot det enkelte interessepunkts hjemmeside, blir det enda enklere å finne fram. Dette gjøres ved at interessepunktenes kontaktperson mottar en URL, altså kartløsningens nettadresse, per epost. Denne URLen må hvert enkelt interessepunkt selv legge ut på sin hjemmeside, da Kartforlaget ikke har tilgang til å gjøre dette. Vanligvis sorteres kartløsningen under interessepunktets kontaktinformasjon. På den måten får besøkende på de respektive interessepunktenes hjemmeside en enkel tilgang til kartet, med veibeskrivelse, trafikkinformasjon, varsel om eventuelle naturkatastrofer og mye mer, direkte knyttet opp mot interessepunktets lokasjon.

Om dere ønsker å bli et interessepunkt, eller for spørsmål knyttet til hvordan en kobler linken til deres hjemmeside, ta kontakt på post@kartforlaget.no

Kartforlaget.no er en offentlig tilgjengelig kartportal som gjør det enklest mulig for alle reisende å navigere på norske veier, enten det er privatpersoner, turister, det offentlige eller næringsdrivende. Kartforlaget vil synliggjøre spesifikke interessepunkter i kartbasen ut i fra gitte kriterier. Norskekartogatlas.no er en karttjeneste som binder mangfoldet i norsk næringsliv og det offentlige sammen på en unik måte via sine interessepunkter.

Kartbasen norskekartogatlas.no markerer interessepunkter innenfor næringslivet, kulturlandskapet og det offentlige. Kartforlaget vil løfte fram de respektive aktørenes navn, varemerke, geografiske posisjon, gps-koordinater og kontaktinformasjon, alt samlet i ett informasjonsfelt. Interessepunktene markeres konkret i kartet med navn. Ved å klikke på navnet synliggjøres informasjonsfeltet. På den måten gjøres brukerne oppmerksomme på interessepunktene uten at opplevelsen av selve kartet svekkes.

Norskekartogatlas.no er en unik portal som koordinerer og integrerer relevante løsninger i kartet, og lenker til reiserelaterte tjenester. Kartforlaget vil knytte reiserute, trafikkinformasjon, vær og ladestasjoner til el-biler til hvert enkelt interessepunkt.

Reiseinformasjon

For informasjon om trafikk se www.vegvesen.no/trafikk

 

Statens vegvesens med trafikkinformasjon fra hele landet:

www.vegvesen.no/Trafikkinformasjon/Reiseinformasjon/Trafikkmeldinger - En tjeneste levert av Statens Vegvesen

 

Statens vegvesens oversikt over trafikkavviklingen på utvalgte strekninger i Trondheim, Bergen, Stavanger, Oslo og i Østlandsområdet

Informasjonen oppdateres hvert 5. minutt.

Ta kontakt med vegtrafikksentralen på telefon 175 hvis du har informasjon om trafikkfarlige forhold eller spørsmål om trafikksituasjonen.

www.reisetider.no – En tjeneste levert av Statens Vegvesen

Statens Vegvesens informasjon om ferjeruter.

www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/Reiseinformasjon/Riksferjer - En tjeneste levert av Statens Vegvesen

Norges største værvarslingstjeneste på nett er et samarbeid mellom NRK og Meteorologisk institutt.

www.yr.no – Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK

Varsom.no er en varslingstjeneste om naturfarer som flom, jordskred og snøskred.

www.varsom.no – Tjenesten er levert av NVE, i samarbeid med Meteorologisk institutt, Statens vegvesen og Jernbaneverket.

Statens Vegvesens webkamera fra utvalgte strekninger i hele landet. Tjenesten aktuell for de som ferdes på værutsatte strekninger i overgangene mellom årstidene.

www.vegvesen.no/Webkamera - En tjeneste levert av Statens Vegvesen

Statens Vegvesens oversikt over asfaltering på riks- og fylkesveier i hele landet:

www.vegvesen.no/asfaltering – En tjeneste levert av Statens Vegvesen

Statens Vegvesen sin egen app;  «Trafikkflyt» viser deg veimeldinger, samt fargekoder for veier med tett trafikk. Kartet er utstyrt med klikkbare ikoner for ulike hendelser.

Statens Vegvesen sin app informerer om:

 • Viktige meldinger
 • Helgetrafikk
 • Fjelloverganger (Sør-Norge/Nord-Norge)
 • Stengt/kolonnekjøring
 • Redusert framkommelighet

Appen inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) tilgjengeliggjort av Statens Vegvesen.

 • Varsom.no er din kilde til varsling av naturfarer i Norge.
 • Yr - Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
 • NAF - App for medlemsfordeler. Finn enkelt fordeler der du er eller skal og din GPS-posisjon dersom uhellet er ute.

 • SeNorge er en internettportal med daglig oppdaterte kart over snø-, vær- og vannforhold og klima i Norge. Tjenesten er levert av Norges vassdrags- og energidirektorat, og er et samarbeid mellom NVE, Meteorologisk institutt og Kartverket.
 • SeNorge har fire hovedtemaer:
 • Snø: Snøkart for Norge. Se kart over blant annet snømengde, nysnø, skiføre, snøsmelting, snødybde og avvik fra normalen.
 • Vann: Vannkart for Norge. Se kart over blant annet vannmetning i jord og hvor mye vann som kommer fra regn og snøsmelting
 • Vær: Værkart for Norge. Se kart over nedbør og lufttemperatur, både for døgn og uke, og kart som viser avvik fra normalen.
 • Klima: Kart over klima og klimascenarier for Norge. Se kart over normaler og fremtidscenarier for blant annet nedbør, temperatur, snø og avrenning.
 • www.senorge.no

 

 • Iskart.no er Norges vassdrags- og energidirektorats kartvisning for isobservasjoner, webkameraer som ser is, isulykker og svekket is pga reguleringer. Kartet er integrert mot databasen regObs.no hvor alle kan sende inn sine egne isobservasjoner. Oppdatert informasjon om fare ved å ferdes på islagte vann, samt oversikt over skøytbarhet, ulykker og dødsulykker på isen de siste årene. Tjenesten kan inneholde feil, og det er den som ferdes på isen som selv har ansvaret for egen sikkerhet.
 • Iskart.no – En tjeneste levert av Norges vassdrags- og energidirektorat.

 

www.kartverket.no

www.vegvesen.no

www.nve.no

www.met.no

www.naf.no

www.senorge.no

TM- trademark


eSigill er levert av Experian. Klikk for ytterligere informasjon